Konferencijska sala nosi ime svetaca zaštitnika mjesta Polača, ranokršćanskih mučenika, pogubljenih za rimskog cara Dioklecijana ( čiji ljetnikovac u nedalekom Splitu izgađen za mirovinu posije abdikacije, možete posjetiti) koji su se bavili lječništvom i ljekarništvom, a danas su zaštitnici  liječnika i kirurga, odnosno ljekarnika i farmaceuta. Sala ima audio i video opremu te može primiti 60 učesnika.